Sociální poradenství

Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství podle §37, odst. 1, písm. b), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Provozovatelem poradny je Domácí hospicová péče Bílá holubice.

Poslání služby
Snaží se pomoci všem lidem, kteří se ocitli v náročném životním období. Těm, kteří
jsou v situaci, kdy oni nebo jejich blízcí těžce onemocní a obrátí se na nás s žádostí o pomoc.

Služba je určena nejen pro těžce nemocné, ale i jejich rodinné příslušníky a blízké,
pečující osoby a ostatní, kteří tuto pomoc potřebují, nebo se na péči chtějí připravit,
motivovat k odvaze ty, kteří se obávají, zda péči zvládnou.

Cíl služby
Pomáháme v rozhodování tím, že informujeme o možnostech a jsme nablízku během plánování a zvažování možností péče blízkých osob, rodiny i dostupných služeb v místě bydliště.

Pomáháme zorientovat se v možnostech péče o těžce nemocné a umírající
v domácím prostředí pacienta, o možnostech zapůjčení zdravotních
a kompenzačních pomůcek, žádostech o příspěvek na péči či další dávky, dostupnosti a možnosti paliativní péče.

Principy služby
Pracovník poradny o všech skutečnostech zachovává mlčenlivost, služba může být
poskytnuta anonymně. Služba podporuje ochranu lidského života od jeho početí
až do konce, proto nepodpoří jakékoliv snahy uzákonit eutanázii. 

Poradenské služby v oblasti hospicové paliativní péče poskytujeme telefonicky,
písemně, osobně v kanceláři hospicové poradny nebo po předchozí domluvě u vás
doma.

Pracovník poskytuje zájemci rady a nabídne možnosti řešení. Zájemce má možnost
se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.
V případě, že pracovník poradny, který poskytuje poradenství pomocí mobilního
telefonu, nemůže telefon zvednout, Vás později sám kontaktuje.