Žádost o přijetí

 • Terminální stadium nádorového onemocnění.

 • Ukončená nebo odmítnutá aktivní onkologická léčba.

 • Poskytnutí lékařské zprávy pacienta.

 • Doporučení praktického, nebo jiného ošetřujícího lékaře, k poskytování domácí hospicové péče.

 • Informovaný souhlas pacienta.

 • Vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče.

 • Souhlas s ceníkem služeb.

 • Zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny pacienta.

 • Bydliště do 30 km od Dolního Újezdu.

 • Souhlas s frekvencí návštěv sester domácí hospicové péče minimálně 1× týdně, popř. po domluvě.

 • O definitivním přijetí pacienta do domácí hospicové péče rozhoduje hospicový lékař a vrchní sestra domácí hospicové péče. Poskytování domácí hospicové péče může být kdykoliv ukončeno ze strany pacienta. Ze strany poskytovatele v případě porušení těchto podmínek.

 • V případě kapacity BHMHP lze sjednat individuální podmínky.